ארכיון חודשי: יוני 2013

LD: כבל צנוריות, משוריין ומעטה PE כפול, סיבי G657A2 SM ו- OM3 – בצנורית 6 סיבים

LDB-1-3-01X06+7-01X06-D-PRP-D
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, משוריין ומעטה PE כפול, סיבי G657A2 SM ו – OM3 – בצנורית 12 סיבים

LDB-1-3-01X12+7-01X12-D-PRP-D
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, משוריין ומעטה PE כפול, סיבי SM ו- 62.5/125 – בצנורית 6 סיבים

LDB-1-6-01X06+9-01X06-D-PRP-D
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, משוריין ומעטה PE כפול, סיבי SM ו- 62.5/125 – בצנורית 12 סיבים

LDB-1-6-01X12+9-01X12-D-PRP-D
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, משוריין ומעטה PE כפול, SM ו- 50/125 – בצנורית 6 סיבים

LDB-1-5-01X06+9-01X06-D-PRP-D
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, משוריין ומעטה PE כפול, סיבי SM ו- 50/125 – בצנורית 12 סיבים

LDB-1-5-01X12+9-01X12-D-PRP-D
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, משוריין, מעטה כפול HFFR/PE, סיבי G657A2 SM ו – 62.5/125 – בצנורית 12

LDB-1-6-01X12+7-01X12-D-HRP-D
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, משוריין, מעטה כפול HFFR/PE, סיבי G657A2 SM ו- OM4 – בצנורית 12 סיבים

LDB-1-4-01X12+7-01X12-D-HRP-D
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, משוריין, מעטה כפול HFFR/PE, סיבי 50/125 – בצנורית 12 סיבים

LDB-5-01X12-D-HRP-D
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, משוריין, מעטה כפול HFFR/PE, סיבי OM4 – בצנורית 12 סיבים

LDB-4-01X12-D-HRP-D
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, מעטה HFFR, סיבי 62.5/125 – בצנורית 12 סיבים

LDB-6-01X12-D-H-D
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, מעטה PE כפול משולב בתייל נושא, סיבי SM – בצנורית 4 סיבים

LDB-9-01X04-D-PRP-D-SS
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, מעטה PE כפול משולב בתייל נושא, סיבי 62.5/15 – 6 סיבים בצנורית

LDB-6-01X06-D-PRP-D-SS
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, מעטה PE כפול משולב בתייל נושא, סיבי SM – בצנורית 12 סיבים

LDB-9-01X12-D-PRP-D-SS
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, מעטה PE משולב בתייל נושא, סיבי SM – בצנורית 12 סיבים

LDB-1-9-01X12-D-P-D-SS
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, מעטה PE משולב בתייל נושא, סיבי SM – בצנורית 8 סיבים

LDB-1-9-01X08-D-P-D-SS
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, מעטה PE משולב בתייל נושא, סיבי SM – בצנורית 6 סיבים

LDB-1-9-01X06-D-P-D-SS
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, מעטה PE משולב בתייל נושא, סיבי G652D SM – בצנורית 12 סיבים

LDB-9-01X12- M-P-D-SS
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, משוריין, מעטה כפול HFFR/PE, סיבי SM ו – 62.5/125 – בצנורית 6 סיבים

LDB-1-6-01X06+9-01X06-D-HRP-D
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, משוריין, מעטה כפול HFFR/PE, סיבי 62.5/125 ו- 50/125 בצנורית 12 סיבים

LDB-1-6-01X12+5-01X12-D-HRP-D
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, משוריין, מעטה כפול HFFR/PE, סיבי G657A2 SM ו – 62.5/125 – בצנורית 6

LDB-1-6-01X06+7-01X06-D-HRP-D
להמשיך לקרוא

LD: כבל צנוריות, משוריין, מעטה כפול HFFR/PE, סיבי SM ו- 50/125 – בצנורית 12 סיבים

LDB-1-5-01X12+9-01X12-D-HRP-D להמשיך לקרוא