בטחון ותעופה

כבלים ומוצרים נחושת וסיב אופטי לשימוש בתעופה ובתעשיית הביטחון ,ליישומי ים ,יבשה ואוויר .