סיבים רבי-אופן (Multi-Mode) מופחתי רגישות לכיפוף - OM2+, OM3, OM4