סיב חד-אופן (Single Mode) מופחת רגישות לכיפוף ע"פ תקן G657-A2+B2