סיב רב-אופן (Multi-Mode) מסוג 62.5/125 מיקרון (OM1)