קודי כבלים

טבלאות המרכזות ומסבירות את הקודים של הכבלים

טבלה המרכזת ומסבירה את הקודים של הכבלי נחושת להמשיך לקרוא

הורד מפרט טכני

טבלה המרכזת ומסבירה את הקודים של הכבלים סיבי אופטי ממשפחת ה LD להמשיך לקרוא

הורד מפרט טכני